10 gode råd inden du tager en investerings-beslutning

23. november

Mange Penly brugere spørger os, om de skal foretage ændringer i deres investeringsportefølje i det nuværende marked, hvor kurserne svinger mere end forlystelserne i Tivoli. Derfor har vi her samlet 10 gode råd, som du bør overveje, inden du beslutter dig for en eventuel ændring i din nuværende portefølje. De samme overvejelser gælder, hvis du har kontanter og overvejer, om du skal i gang med at investere.


Indhold:

Hvad vil du opnå med din investering - tegn et roadmap

Før du træffer nogen investeringsbeslutning, skal du sætte dig ned og tage et ærligt kig på hele din økonomiske situation - især hvis du aldrig har lavet en økonomisk plan før.

Det første skridt til en succesfuld investering er at finde ud af dine livsmål og den nødvendige finansiering af dem - enten på egen hånd eller med hjælp fra en investeringsrådgiver. Der er ingen garanti for, at du opnår dine mål med dine investeringer. Men får du lavet en plan for din opsparing og investering og følger op på udviklingen undervejs, maksimerer du dine chancer for at opnå dine mål. Du vil med stor sikkerhed klare dig bedre økonomisk, end hvis du ikke havde lagt en plan.

Find ud af hvad din risikovillighed og tolerance er?

Investering indebærer risiko. Hvis du vil købe værdipapirer - såsom aktier, obligationer, ETF’er eller investeringsforeninger - er det vigtigt, at du forstår, at du kan miste nogle eller alle dine penge på at investere. I modsætning hertil kan du have ca. 750.000 kr. stående på en almindelig bankkonto, der er omfattet af indskydergarantiforsikringen. Det er så godt som risikofrit, men afkastet her er typisk nul eller endda en lille smule negativt.

Belønningen for at tage risiko er potentialet for et større investeringsafkast. Hvis du har et finansielt mål med en lang tidshorisont, vil du sandsynligvis tjene flere penge ved omhyggeligt at investere i aktivkategorier med større risiko, såsom aktier eller obligationer, i stedet for at lade dem stå i banken. Husk altid at have tilstrækkelig med kontanter i banken af hensyn til dine kortsigtede behov for penge. 100.000 til 200.000 kr. i banken er nok buffer for de fleste, medmindre du har særlige behov for flere kontanter inden for de næste 3 år. Men selv i sådanne tilfælde kan du overveje at investere nogle af pengene i korte obligationer eller en indeksfond, der følger inflationen - det vil i det mindste sikre dig mod inflation.

En vigtig del af din investeringsplan handler derfor om din risikovillighed og tolerance. Risikovilligheden har at gøre med, hvordan du har det med at løbe en risiko, som person. Kan du sove roligt om natten, hvis din portefølje f.eks. mister 20-25% af sin værdi på en enkelt uge eller måned? Risikotolerance går mere ud på, hvad det vil betyde for din økonomi, hvis det sker? Er du tvunget til at gå fra hus og hjem, eller skal du blot justere din forventninger til din tidlige pensionsplaner en lille smule? En god investeringsrådgiver tager højde for både din risikovillighed og tolerance, og holder det op mod din økonomiske plan.

Find ud af hvad du vil være tryg ved at investere i, samtidig med at du sikrer en bred risikospredning

I dag findes der bogstaveligt talt millioner af valgmuligheder, når det kommer til investering. Så inden du investerer, er det vigtigt at begrænse valget til produkter, som du er tryg ved at investere i. Det kan f.eks. være, at du vil kun kigge på fonde, og inden for fonde, vil du kun fokusere på fonde, der lever op til et minimum niveau af rating inden for bærdygtighed. Du skal samtidig sikre dig, at de aktivklasser du har begrænset dig til er brede nok til at kunne give dig den nødvendige risikospredning.

Men hvad er risikospredning?

  • Markedsforhold
    Markedsforhold, der får én aktivkategori til at klare sig godt, forårsager ofte, at en anden aktivkategori har gennemsnitlige eller dårlige afkast. Det klassisk eksempel er aktier og obligationer, hvis afkast normalt bevæger sig uafhængigt af hinanden under forskellige markedsforhold. Men du kan også tænke andre kategorier såsom ejendomsfonde og råvarer ind. I investeringssprog kalder man dem for ukorrelerede aktivkategorier.
  • Ukorrelerede aktivkategorier
    Du skal huske at inkludere flere ukorrelerede aktivkategorier i din portefølje. På den måde kan du beskytte dig mod betydelige tab. Hvis en aktivkategoris investeringsafkast falder, vil du være i stand til at modvirke dine tab i denne aktivkategori med bedre investeringsafkast i en anden aktivkategori. Din porteføljes samlede investeringsafkast vil have en mere jævn kørsel. Når investeringsrådgivere taler om diversificering eller risikospredning, er det denne effekt, de har i tankerne.
  • Aktivallokering
    Ud over risikospredning er aktivallokering vigtig, fordi det har stor betydning for, om du når dine økonomiske mål. Hvis du ikke inkluderer nok risiko i din portefølje, giver dine investeringer muligvis ikke et stort nok afkast til at nå dit mål. For eksempel, hvis du sparer op til et langsigtet mål, såsom pensionering eller økonomisk uafhængighed, er de fleste finansielle eksperter enige om, at du sandsynligvis bliver nødt til at inkludere mindst nogle aktie- eller aktiefonde i din portefølje.

Undgå enkeltaktier og overeksponering i én kategori

Det kan ikke understreges nok, at risikospredning er vigtigt, hvis ikke du vil løbe unødig høj risiko på dine investeringer. En af de vigtigste måder at mindske risikoen på er ved helt at undgå at investere i enkeltaktier, obligationer eller råvarer. Tænk mere i indeksfonde, investeringsforeninger og hedgefonde, hvor en rådgiver eller forvalter tager sig af udvælgelsen af enkeltaktierne, obligationerne og råvarerne. Fokuser i stedet på at finde gode og billige (til kvaliteten) forvaltere eller rådgivere.

Du vil blive udsat for betydelig investeringsrisiko, hvis du investerer kraftigt i enkeltaktier eller f.eks. i din egen virksomhed, eller blot en bolig, selvom det er boligen, du bor i. Det er sågar også for unødvendigt risikofyldt, hvis du investerer kun i ét verdensindeks, som f.eks. MSCI World med over 4.000 aktier. Her mangler du eksponering til andre investeringskategorier og produkter.

Når vi taler porteføljerisiko, risikovillighed og tolerance og risikospredning, er det altid vigtigt at have en tidshorisont (eller en måldato) i tankerne. Alt andet lige skal en 60-årig vælge mindre risiko i sin portefølje end en 30-årig. Her er det værd at nævne livscyklusfonde, der er bygget specifikt for at imødekomme investorer, der foretrækker automatiske justeringer i risikoniveauet i deres portefølje over tid. En livscyklusfond er en diversificeret investeringsforening, der automatisk skifter mod en mere konservativ blanding af investeringer, når den nærmer sig investeringshorisonten. En investor i en livscyklusfond vælger en fond med den rigtige horisont baseret på sine særlige investeringsmål. Fondens forvaltere træffer derefter beslutninger om aktivallokering, diversificering og rebalancering. Det er typisk nemt at identificere en livscyklusfond ud fra dens navn. Den har tit ordet livscyklus og et årstal (horisonten) i navnet, f.eks. "Livscyklus 2045".

Reducer dine investeringsomkostninger - de er de eneste sikre i en investering

Investering er fyldt med risiko. Du kan reducere din risiko ved risikospredning, men du kan ikke undgå risiko helt. Til gengæld er der ingen usikkerhed omkring omkostningerne. Omkostninger er de eneste sikre, du har i din investeringsportefølje. Så kan du reducere dem uden at det går ud over kvaliteten af din portefølje, vil det med sikkerhed øge dit risikojusterede afkast. Vi har i Penly lavet en simpel beregner, der viser, hvad vi selv accepterer som maks. omkostning, og vi sammenholder dem med gennemsnittet af hvad danskerne betaler i dag, når de indgår en forvaltningsaftale med deres bank.

Så vær kritisk med omkostningerne og hør din bankrådgiver, hvad du får af services og rådgivning for de penge, du betaler for din porteføljepleje. Men inden da find ud af hvad du betaler samlet set for dine investeringer. Husk, at der er både plejeomkostninger, som du betaler rådgiveren eller banken, der forvalter din portefølje, men der er også omkostninger inde i de enkelte investeringsforeninger, ETFer og hedgefonde, som kan være højere end plejeomkostningen. Hos Penly tilbyder vi en personlig gennemgang af din portefølje, med henblik på at beregne dine faktiske omkostninger. Book et uforpligtende omkostningstjek her.

Husk at have styr på din likviditet

Husk altid at lægge nok penge til side til forudsete og uforudsete udgifter inden for de næste 2-3 år. Husk også i den sammenhæng risikoen for pludselig arbejdsløshed, også selvom du har ret til at modtage både A-kasse og lønsikring. En god tommelfingerregel er at have op til seks måneder af dine månedlige indkomst (efter skat) i kontanter eller en inflationssikret indeksfond.

Manglende styr på likviditet kan også være for meget likviditet. Hvis du har mere end 200.000-300.000 kr. i kontanter eller en inflationssikret indeksfond, uden at have et særligt behov for likviditet, går du glip af langsigtede afkast. Det er særligt tilfældet med pensionister, der i gennemsnit har 20-30 år at leve i, men står stort set udelukkende i obligationer. Ofte skyldes det, at ensionsselskabet har ikke styr på den enkelte persons konkrete livssituation og økonomi, og de vil for en sikkerheds skyld placere alle pengene i obligationer, der giver et garanteret, men lavt, afkast i mange år.

Få styr på din gæld og boligsituation samtidig

Har du højrente gæld som forbrugslån, billån, eller et dyrt boliglån, så sørg for at tilbagebetale disse først, inden du tænker investering. Der er ingen investeringsstrategi nogen steder, der betaler dig en garanteret 10% eller 15% i afkast. Så afvikl altid din dyr gæld først, inden du tænker investering. Den eneste gæld, der er værd at holde fast i er dit realkreditlån. Særligt når din gældsgrad er kommet et godt stykke under maksimumniveauet på 80%, f eks. 70% eller 60%, skal du overveje at gøre din gæld afdragsfrit, og investere det du normalt ville have afdraget på lånet, i stedet for. Dette kræver selvfølgelig, at du har styr på din samlede porteføljerisiko, og investeringshorisont, således, at du kan med rimelighed antager, at over lang tid, vil de investerede afdrag give et højere afkast end din realkreditrente. Her kan en kombination af professionel låneovervågning med velovervejede op- og nedkonverteringer, spille godt sammen med din investeringsstrategi.

Der er også andre faktorer, der gør en sådan strategi ekstra attraktiv. Betaler du f.eks. topskat og har sparet for lidt i en ratepension eller livrente ordning, har du også en skattemæssig fordel i at spare afdragene og indskyde ekstra på din pensionsordning. Har du nok i din pensionsopsparing, kan det stadig være en god idé at investere frie midler, f.eks. på en aktiesparekonto eller en almindelig investeringskonto, så du har adgang til pengene frem for at låse dem fast i mursten. Tænk igen på risikospredning. Er det bedre at betale dit realkreditlån helt, så du ejer 100% af din bolig, eller er det bedre kun at eje 40% af din bolig og investere i en bred portefølje af aktier, obligationer, råvarer, mm. for de øvrige 60%? Vil du vide mere om realkreditlån? Du finder artiklen "Forstå dit realkreditlån" her.

Vidste du, at du på Penly kan lave et RealkreditTjek? Her får du med det samme besked, om du bør lægge dit lån om. Det koster ikke noget og du skal blot indtaste din adresse og hvor meget du mener din bolig er værd. Prøv Penly RealkreditTjek her.

Overvej en "Dollar cost averaging" strategi

Hvis du har en million kroner, som du vil investere, er det en god idé at investere det hele på en gang? Gennem investeringsstrategien kendt som &qout;Dollar cost averaging&qout;, kan du beskytte dig selv mod risikoen for at investere alle dine penge på det forkerte tidspunkt ved at følge et konsekvent mønster med at tilføje nye penge til din investering over en længere periode. Invester f.eks. 100.000 kr. om måneden over de næste 10 måneder.

Det gælder også, hvis du allerede har hele din livsopsparing på f eks. 3 millioner kroner fordelt i pension og frie midler, og måske også virksomhedsmidler. Selv hvis du er træt af for høje omkostninger og under middel performance på dine nuværende porteføljer, skal du lave en plan for gradvis at sælge din eksisterende papirer og købe de nye, for at undgå uheldige overnight effekter, særligt i de ustabile markeder.

Husk også, når markederne er oppe, og du er et stykke over dine mål, at du kan sælge lidt ud af din portefølje og polstre din likviditetsbeholdning, for så igen at bruge kontanterne til at købe mere op, når markederne er nede.

Tænk dine pensionsinvesteringer og diverse skat- og modregningsregler i offentlige ydelser ind i din investeringsstrategi

Mange investorer bruger meget tid på at lave en plan for deres frie investeringer, men glemmer alt om deres pensionsinvesteringer. Du skal altid se på din samlede portefølje, når du tænker risiko, horisont og omkostninger. Men når det kommer til pensionsinvesteringer, er der på den ene side nogle gunstige skatteregler, særligt hvis du betaler topskat. På den anden side er der modregning i offentlige pensionsydelser, særligt i folkepensionenstillægget, som kan være særligt vigtigt for folk, der har maks 10-15 år til pension, og har sparet et par millioner op i pensioner. Her kan modregningseffekten være særlig stor, hvis du uden omtanke og uden en nedsparingsplan, sparer mere op i dine pensioner. Få lavet en nedsparingsplan, hvis du har mindre en 10-15 år til pension. Hos Penly kan du foretage en gratis digitalt PensionsTjek og derefter booke en samtale med en nedsparingsrådgiver, om det kan betale sig for dig at købe en komplet nedsparingnsrådgivning, for dig selv og din eventuelle partner. Du finder Penly PensionsTjek lige her. Vil du vide mere om, hvordan du forbereder dig til at stå økonomisk stærkt som pensionist? Så læs med her.

Husk at rebalancere din portefølje en gang imellem

Din porteføljesammensætning ændrer sig over tid helt af sig selv, fordi forskellige elementer i din portefølje bevæger sig med forskellige hastigheder og i forskellige retninger. Rebalancering bringer din portefølje tilbage til dit oprindelige porteføljesammensætning. Ved at rebalancere vil du sikre dig, at din portefølje følger de risikovægte, som du har besluttet dig for i din overordnede økonomiske plan.

Ved at skære ned på de nuværende "vindere" og tilføje flere af de nuværende såkaldte "tabere", tvinger rebalancering dig til at købe lavt og sælge højt. At flytte penge væk fra en aktivkategori, når den klarer sig godt til fordel for en aktivkategori, der klarer sig dårligt, kan virke lidt ulogisk, men det er tit et klogt træk i investering.

Du kan rebalancere din portefølje enten baseret på kalenderen, eller på dine investeringer. Mange finansielle eksperter anbefaler, at investorer rebalancerer deres porteføljer med et regelmæssigt tidsinterval, såsom hver sjette eller tolvte måned. Fordelen ved denne metode er, at kalenderen er en påmindelse om, hvornår du bør overveje at rebalancere. Andre anbefaler kun rebalancering, når den relative vægt af en aktivklasse stiger eller falder mere end en vis procentdel, i forhold til dine mål jævnfør din plan. Fordelen ved denne metode er, at dine investeringer fortæller dig, hvornår du skal rebalancere. I begge tilfælde plejer rebalancering at fungere bedst, når det ikke gøres for tit.

Ovenstående 10 råd er ikke en erstatning for investeringsrådgivning. Tænk hellere på dem som en huskeliste næste gang skal tale med en investeringsrådgiver. Der kan være praktiske overvejelser, som gør, at du vil gå mere op i nogle af punkterne end andre, men vend tilbage til disse punkter en gang imellem og spørg dig selv, hvor mange af dem, du har styr på. Husk investering er et langsigtet game og det er læring også.

Få styr på dine omkostninger

På 2 minutter kan du få svar på hvor meget du kan spare på dine investeringsomkostninger.Vi minimerer dit digitale fodspor

Vi bruger kun én cookie på penly.dk. Den fortæller os, om det er dit første besøg på sitet. Vi følger dig ikke rundt på nettet, og vi sender ikke dine data videre til andre. Læs mere