Din web browser er forældet

Opdater din browser for mere sikkerhed, hastighed og den bedste oplevelse på Penly.dk.

Vi anbefaler at du benytter Google ChromeFirefox eller Safari.

Teals brugervilkår for Penly

Version 1.1, opdateret den 17. marts 2021

Anvendelsesområde

Brugervilkårene gælder Teals hjemmesider, apps, sociale medier og andre digitale platforme, som Teal benytter. Teal’s privatlivspolitik gælder endvidere når Penly benyttes.

Om Penly

Penly er en tjeneste der udbydes af Teal. Penly lader dig:

  • oprette en profil
  • uploade dine finansielle dokumenter (herefter "Dokumenter")
  • opbevare dine Dokumenter
  • dele Dokumenter med en tredje part og benytte de ydelser og funktioner som Penly til enhver tid måtte tilbyde evt. i kraft af Penlys samarbejde med tredjeparter.

Ansvarsbegrænsning

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, er Teal ikke ansvarlig for indholdet af dine Dokumenter eller adviseringer, og heller ikke for tab ved forsinkelse, manglende levering, fejllevering, tab af data, IT-fejl, virus, skade på dit udstyr, eller force majeure lignende forhold, uanset om det alene angår Teal. Teal er ikke ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug, f.eks. hvis der er blevet givet adgang til andre til din Penly profil hos Teal, eller du har undladt at underrette Teal om uregelmæssigheder eller misbrug eller mistanke herom.

Inaktivitet og dødsfald

Ved dødsfald forbeholder Teal sig ret til efter 15 måneder at slette afdødes oplysninger hos Teal. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke har benyttet Penly i over 2 år.

Vilkårsændringer

Teal kan ændre og opdatere vilkårene for brug af Penly ved annoncering på Penly.dk, hvor de gældende vilkår altid vil være tilgængelige. Ved væsentlige ændringer eller indskrænkninger, gives meddelelse via Penly med mindst en måneds varsel.

Rettigheder

Alt materiale i Penly, f.eks. navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner, billeder, software mv., tilhører Teal og samarbejdspartnere og er beskyttet af bl.a. varemærke-, ophavsrets- og markedsføringslovgivningen.

Lovvalg og værneting

Tvister vedr. forhold reguleret af disse vilkår skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Kontakt

Penly
Symbion
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
kontakt@penly.dk

Din Penly profil hos Teal

Med en Penly profil hos Teal kan du uploade og dele dine finansielle dokumenter. Følgende vilkår er gældende, ved oprettelse af et sådan Penly hos Teal.

Udveksling af dine oplysninger

De Dokumenter du uploader på Penly platformen anses for at være dine. Når du deler dine Dokumenter med en tredjepart via Penly hos Teal betragtes adgangen til dine data som et forhold mellem dig og tredjeparten, og ikke mellem Teal og tredjeparten. Dette gælder også, når du på opfordring fra en tredjepart opretter en Penly profil samt uploader dine Dokumenter. Teal er ikke ansvarlig for hvem du deler dine Dokumenter med, og hvordan trejdeparter benytter dine Dokumenter.

Sletning

Sletter du Dokumenter fra din profil, kan de ikke genoprettes eller genskabes. Du kan til enhver tid slette Dokumenter gemt i din Penly profil hos Teal. Teal forbeholder sig retten til at gøre Dokumenter som du uploader til din konto, utilgængelige, i tilfælde hvor Teal er underlagt en retlig forpligtelse, og hvor der fejlagtigt er sket en kompromittering af andres personoplysninger.

Dit ansvar

Du skal a) sikre, at Teal altid har din korrekte e-mailadresse, hvis du ønsker advisering om nye vigtige meddelelser, og b) straks skifte adgangskode og underrette Teal, hvis du bliver opmærksom på eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din Penly profil hos Teal. Du er i øvrigt ansvarlig for at alt indhold, som du uploader i til din Penly profil, overholder gældende dansk lovgivning.

Vi minimerer dit digitale fodspor

Vi bruger kun én cookie på penly.dk. Den fortæller os, om det er dit første besøg på sitet. Vi følger dig ikke rundt på nettet, og vi sender ikke dine data videre til andre. Læs mere