Din web browser er forældet

Opdater din browser for mere sikkerhed, hastighed og den bedste oplevelse på Penly.dk.

Vi anbefaler at du benytter Google ChromeFirefox eller Safari.

Stå stærkt økonomisk som pensionist

12. april 2021

For rigtig mange er årene op til pension en dejlig tid, hvor man kan se frem til at nyde sit otium, efter mange år på arbejdsmarkedet. For nogle kan det være forbundet med en vis frustration, da man ved at ens økonomi vil ændre sig markant.

Derfor har vi lavet denne guide til dig, der nærmer sig pensionsalderen eller måske allerede er gået på pension. Her får du svar på, hvad du bør tage højde for og hvad du kan gøre lige nu, for at forbedre din økonomiske situation som pensionist.


Når du nærmer dig slutningen af 50’erne, er det en god idé at gøre sig tanker om, hvornår du vil pensioneres eller gå på efterløn, hvis du har den mulighed. Med det udgangspunkt kan du nemmere danne dig et overblik over, hvordan din økonomi vil se ud og lægge en plan.

Mange tænker, at de vil leve af deres mursten, når de går på pension. Men ikke alle er klar over, at når man først er gået på pension er bankerne ikke længere så villige til at låne en penge i huset. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til netop denne del, allerede når du er i midten af 50'erne. Efter finanskrisen blev der indført en gældsfaktor som banker og realkreditselskaber bruger, når de skal beregne hvad du må låne. Den gældsfaktor ligger på mellem 3 og 4. I praksis betyder det, at du maksimalt kan låne et beløb svarende til 3 eller 4 gange jeres husstands årsindtægt.

Flere oplever problemer med at få lov til at låne penge, hvis de har passeret de 60 år. Jørgen Leschly Thorsted, uvildig pensionsrådgiver hos mesttildinpension.dk.

Derfor - hvis du har friværdi i huset og ønsker at leve af den, når du skal på pension, bør du inden du bliver 60 år overveje at lægge dine lån om. Hvis du altså ønsker at blive i boligen. Et alternativ kan være at sælge boligen og købe noget billigere eller leje en bolig frem for at eje. På den måde får du mulighed for at leve af dine mursten.

Hvordan fungerer lånereglerne i praksis?

Her kommer et eksempel på, hvad reglerne betyder i praksis:

Din ejendom er vurderet til 2,5 millioner kr. og har en restgæld på 1 million kr. Din husstandsindkomst er 720.000 kr. Hvis du optager et lån, inden ’pensionist-fælden’ klapper, i en alder af 58–59 år, kan du maksimalt låne 720.000 gange 3,5, hvilket svarer til godt 2,5 millioner kr. Og da realkreditlånet skal ligge inden for 80 procent af boligens vurdering, udgør det maksimale lån i det nævnte eksempel 2 millioner kr. Det vil sige, at du kan låne yderligere 1 million kroner som du får i hånden.

Er du ”tæt på” pensionsalderen, kan du maksimalt låne to gange husstandsindkomsten, hvilket svarer til 1.440.000 kr. Hvis der er tale om et afdragsfrit lån, skal beløbet samtidig ligge inden for 60 procent af vurderingen, hvilket i eksemplet giver en øvre lånegrænse på 1,5 millioner kr. – uanset din årsindkomst. Du vil derfor kun få 440.000 kroner i hånden med sådan et lån.

" Flere oplever problemer med at få lov til at låne penge, hvis de har passeret de 60 år. Derfor er det en god idé at overveje at lægge sine lån om før du fylder 60 år " fortæller Jørgen Leschly Thorsted som er uvildig pensionsrådgiver hos mesttildinpension.dk, og fortsætter:

" Du bør lægge en plan for din nedsparing og overveje i hvilken rækkefølge du ønsker at bruge din kontante opsparing, rate- og kapitalpensionsmidler og eventuel friværdi i din faste ejendom. Rækkefølgen for, hvornår du bruger din kapital kan have afgørende betydning for, hvor langt pensionsopsparingen rækker. Desuden skal du være opmærksom på at dine pensionsudbetalinger bliver beskattet og udbetaling af pension kan nedsætte offentlige ydelser. Rækkefølgen for hvordan du bruger dine penge kan også have betydning for, hvor meget, der bliver efterladt til dine arvinger. "

Guide til dig som er tæt på pension eller som allerede er pensioneret

Denne guide giver dig et overblik over, hvad du bør overveje i forhold til skabe det bedst mulige udgangspunkt for din økonomi som pensionist:

 1. Få et overblik over din situation
  Hvordan er dit helbred? Hvordan ønsker du, at dit liv skal være, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet? Har du brug for mange penge til f.eks. rejser og oplevelser eller kan du nøjes med mindre? Der er intet rigtigt eller forkert, men det er vigtigt at få taget stilling til dette.
 2. Hvordan ønsker du at bo?
  Ønsker du at blive i egen bolig så længe som muligt? Eller ønsker du at flytte til noget mindre med mindre vedligehold? Er der forhold der gør, at du ikke kan blive i boligen på sigt?
 3. Hvilke opsparinger og aktiver har du - og i hvilken rækkefølge giver det mening at bruge af dem?
  Aktiver kan blandt andet være: Pensionsopsparing, investeringer i frie midler, sommerhus med friværdi eller værdifulde samleobjekter som f.eks. en veteranbil samling. Dan dig et overblik og sæt dig ind i hvordan det giver mening at bruge af disse penge.
 4. Vil du leve af dine mursten?
  Lån penge i din ejerbolig, mens det stadig er muligt. Tal evt. Med din bank eller dit realkreditinstitut om dine muligheder.
 5. Testamente, begunstigelser og delebørn
  Har du styr på denne del? Hvordan er du og din partner stillet, hvis en af jer går bort. Især hvis der er delebørn inde i billedet. Det giver ro at vide, at du ikke skal gå fra hus og hjem, hvis din bedre halvdel falder bort.
 6. Er du selvstændig?

  Hvis du er virksomhedsejer, har du reelt 3 muligheder:

  Ratepension er en pensionsopsparing, hvor du kan få udbetalt pengene i nogle portioner over en periode på mellem 10 og 30 år, alt efter hvad der passer dig bedst.

  30% ordningen – fleksibel opsparing, er en ordning som giver dig mulighed for at sætte op til 30% af virksomhedens overskud til side på en Livrente.

  Ophørspension – hvis du en dag ønsker at sælge din virksomhed, betaler du skat af fortjenesten. Denne skat kan du faktisk udskyde ved at indbetale fortjenesten på en Ophørspension.

 7. Har du bil?
  En bil er sjældent en god investering, men det giver frihed at kunne tage afsted, når du har lyst. Måske giver det mening for dig at skifte til en mindre og nyere model, som kræver mindre vedligeholdelse.
 8. Kan du modtage nogen former for pensionstillæg eller andre ydelser?
  Den offentlige pension består af et grundbeløb og kan suppleres af et pensionstillæg, hvis du er berettiget til det. Dit pensionstillæg er afhængig af husstandens indkomst og kan helt bortfalde, hvis denne er for høj. Der findes ligeledes en række ydelser du kan få som pensionist som f.eks. ældrecheck, boligydelse, varme check mv. Om du er berettiget til disse ydelser afhænger af din formue og hvis denne er begrænset, er det en god idé at se nærmere på om du har ret til nogle ydelser.
 9. Få nedslag i ejendomsværdiskatten
  Er du over 65 år, har du mulighed for at søge Skattestyrelsen om at få nedslag i ejendomsværdiskatten. Nedslaget størrelse afhænger af din indkomst og din formue.
 10. Er du overforsikret og passer dine risikodækninger?
  Når du bliver pensionist, er der flere af dine forsikringer der ikke længere er aktuelle f.eks.forsikring mod tab af erhvervsevne. Det gælder både for dine eventuelle individuelle pensioner og din arbejdsmarkedspension.

  Mange har nemlig en pensionsordning, som indeholder både en pensionsopsparing og forsikringer, der sikrer dem økonomisk ved tab af erhvervsevne og dødsfald. Det er her at mange ender ud med at være overforsikret.

  Det betyder du betaler mere, end du behøver for dine forsikringer, og det er penge som helt fint kan gå til pensionsopsparingen i stedet.

Der er meget at sætte sig ind i, men det betaler sig altid at lave et budget for hvor meget du forventer at bruge og hvad du har at gøre godt med fuldstændig som du formentlig gør i dag med dit almindelige budget. Med den rette planlægning vil du opleve, at du formentlig vil få flere penge til dig selv.

" Uanset hvor lidt du har sparet op, eller hvor lille din formue er, er en nedsparingsplan en god idé. Det gælder om at få et overblik over, hvor mange penge du har at gøre godt med, hvordan du ønsker at bruge dem og ikke mindst i hvilken rækkefølge det giver bedst mening at bruge dem – det betaler sig." fortæller Kourosh Rasmussen, CEO og founder i Penly

Der er meget at tage stilling til og mange regler at forholde sig til. Det kan være en god idé at tale din bank, pensionskasse eller en uvildig rådgiver, for at få afdækket din økonomi og dine muligheder.

På Penly.dk kan du tage et pensionstjek, som kan hjælpe dig i gang med at få overblik over din pension. Det koster ikke noget og du får med det samme svar på om der er noget i din pension som kan forbedres.

Tag et PensionsTjek

Start dit Penly PensionsTjek med det samme og tag det første skridt på vejen til en rigere alderdom.Vi minimerer dit digitale fodspor

Vi bruger kun én cookie på penly.dk. Den fortæller os, om det er dit første besøg på sitet. Vi følger dig ikke rundt på nettet, og vi sender ikke dine data videre til andre. Læs mere